Příkazy do chatu Server #1

Platí pouze pro Rust Server #1

/info – Zobrazí informační tabuli se všemi potřebnými informacemi.

/players – Zobrazí seznam online hráčů.

/remove – Pokud máte postavenou Skříň s nářadím, tak můžete odstraňovat části staveb, nebo předměty ale musíte mít v inventáři dostatek materiálu na remove určité stavby, po removnutí materiál ze stavby, nebo předmět dostanete zpět.

/backpack – Dalších 42 slotů v inventáři.

/kit – Zobrazí dostupné kity – zde jesou dostupné 2 kity vypsané níže + kity pro V.I.P.
/kit starter
– Pár věcí do začátku – Použití 1x za 2hod.
/kit chippy
– Nově dostupný kit Chippy – Použití 1x za 24hod. – Dostanete Chippy Arcade Game – Herní automat.
/kit hudba – Dostanete všechny hudební nástroje do inventu – použití 1x za 24hod.
/kit pyro – Dostanete všechnu pyrotechniku co je ve hře – použití 1x za 24hod.
/kit toolgun – Dostanete „Garry’s Tool Gun“ – použití 1x za 24hod.
/kit leto – Dostanete vše co je v „Summer DLC“ – použití 1x za 24hod.

/tpr <nick> – Zažádáš hráče o teleport na jeho pozici – můžeš použít 20x denně.
/tpa – Přijmeš žádost o teleport na tvou pozici, musíš být na zemi, nebo na základu. Nesmíš stát v zóně s blokovaným stavěním a nesmí ani jednomu ubývat zdraví.
/tpinfo – Zobrazí nastavení teleportačního systému, jeho i tvé limity. Včetně zbývajících denních teleportů.

/sethome <název> – Uloží pozici. Musíš být na základu, který jsi stavěl, nebo ho stavěl hráč, kterého máš v přátelích a on tebe ve hře. U nás můžeš mít uloženu 1 pozici (V.I.P. 2).
/home <název> – Portne tě na místo, kde jsi si uložil konkrétní home, příkaz u nás můžeš využít 7x za den (V.I.P. +2).
/listhomes – Zobrazí tvé uložené domovy.
/removehome <název> – Odstraníš uloženou pozici.
/tpinfo – Zobrazí nastavení teleportačního systému, jeho i tvé limity. Včetně zbývajících denních teleportů.
/bandit – Teleport do Tábora banditů, využití 3x za den.

/friend add <nick> – Přidá hráče do přátel, pak se nemůžete zabít.
/friend remove <nick> – Odebere přítele.
/ff on/off – Zapne/vypne friendly fire, když jste v v přátelích.

/pm <nick> <zpráva> – Odešle soukromou zprávu do chatu hráči, kterého uvedete.
/r <zpráva> – Odpovíte na poslední soukromou zprávu.
/pmhistory <nick> – Zobrazí posledních 5 zpráv s hráčem, kterého uvedete.

/stats – Zobrazí tvůj postup v těžení atd. na serveru.

/voteday – Po 19hod. (čas ve hře) naskočí hlasování pro přeskočení noci…příkazem /voteday dáš hlas pro to, aby byl den – je potřeba 75% hlasů.

/ad – Vypne/zapne automatické zavírání dveří.
/ad # – Místo # zadejte číslo v sekundách pro změnu doby, za kterou se mají dveře po otevření automaticky zavřít.

cerna lajna

Příkazy pro plugin na upgrade/vylepšování stavby (EnhancedHammer) :

Podtržené jsou v základním nastavení

/eh [show/hide] – Skryje, nebo zobrazí aktuální stav kladiva.

/eh [enable/disable] – Zapne, nebo vypne funkci pluginu pro hráče, který tento příkaz napíše.

/eh help – Vypíše seznam všech možných příkazů.

/eh timer [0/seconds] – Čas, za který se kladivo vrátí zpět do původního nastavení.

/eh msgs [show/hide] – Zobrazí zprávu v chatu o momentálním stavu kladiva.

Video s názorným použitím – zde – 

cerna lajna