Upgrade/vylepšování stavby

Pro názorný příklad použití se podívejte na video pod textem.

Příkazy do chatu pro ovládání pluginu :

Podtržené jsou v základním nastavení :

/eh [show/hide] – Skryje, nebo zobrazí aktuální stav kladiva.

/eh [enable/disable] – Zapne, nebo vypne funkci pluginu pro hráče, který tento příkaz napíše.

/eh help – Vypíše seznam všech možných příkazů.

/eh timer [0/seconds] – Čas, za který se kladivo vrátí zpět do původního nastavení.

/eh msgs [show/hide] – Zobrazí zprávu v chatu o momentálním stavu kladiva.